Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Investors House Oyj:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokousasiakirjat säilytetään Investors Housen internetsivuilla (www.investorshouse.fi) vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen esityslistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi

Varsinainen yhtiökokous 2021 add

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26.4.2021 klo 13.00 yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5. kerros, Helsinki.

Yhtiökokousasiakirjat


Aikaisempien yhtiökokousten asiakirjojen arkisto add

2019

Ylimääräinen yhtiökokous 24.1.2019

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Hallituksen selonteko

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2019

Yhtiökokouskutsu
Liite yhtiökokouskutsuun
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan esitys

Ylimääräinen yhtiökokous 19.8.2019

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan esitys
Hallituksen selonteko

2018

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2017

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2017

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous 29.5.2017

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2017

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

2016

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2015

Ylimääräinen yhtiökokous 13.1.2015

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 23.3.2015

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous 28.9.2015

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

2014

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2013

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2012

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2011

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2010

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2009

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2008

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja