Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

Avainlukutaulukko

(milj. euroa)

2018 2019 2020 2021 2022
Liikevaihto 8 276 11 461 9 465 9 764 7 603
Nettotuotot 4 162 6 228 4 459 3 802 2 907
Nettotulos 2 386 2 083 -1 961 -769 3222
Operatiivinen tulos (EPRA*) 2 709 2 711 2 108 2 833 1 804
EPS, euroa 0,41 0,27 -0,37 -0,10 0,50
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa 0,45 0,45 0,35 0,46 0,282
Osinko per osake, euroa 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31**
Osinkotuotto-% 3,8 % 3,8 % 4,6 % 5,1 % 5,4 %
Sijoituskiinteistöt 68 205 103 892 39 992 25 989 28 881
Käyvän arvon muutos, konserni 929 -553 -1 350 -2 484 2 241
Osuudet osakkuusyhtiöissä 14 296 11 785 15 851 745 1 306
EPRA NRV per osake, euroa - 8,45 7,60 8,27 6,23
Oman pääoman tuotto-% 5,0 % 3,7 % -3,9 % -2,1 % 9,4 %
Omavaraisuusaste-% 53,4 % 47,5 % 54,9 % 58,0 % 60,0 %

*EPRA (The European Public Real Estate Association)

EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.

**Hallituksen ehdotus

***Edellyttäen, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Taloudelliset tavoitteet

  • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
  • Omavaraisuusaste vähintään 45 %

Omavaraisuusaste, %

Osakekohtainen osinko, euroa

*Hallituksen ehdotus vuoden 2023 yhtiökokoukselle