Sijoittajat

Sijoituskohteena > Markkina

Markkina

Investors House toimii laaja-alaisesti kiinteistömarkkinassa ja on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen ja -kehittämiseen sekä palvelutoimintoihin.

Kiinteistöt-segmenttiimme kuuluvat kiinteistö- sekä osakkuusyhtiösijoitukset ja Palvelut-segmenttiin kiinteistövarallisuudenhoitoon sekä rahastoliiketoimintaan keskittyneet tytäryhtiömme.

Sijoitustemme suurin paino on toimitilakiinteistöissä ja asunnoissa, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja maakunnallisissa kasvukeskuksissa. Sijoitus- ja vaihto-omaisuuskiinteistöjemme käypä arvo oli vuoden 2023 lopussa 28,9 miljoonaa euroa.

Rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta

Merkittävä osa Suomen kansallisvarallisuudesta on kiinni rakennetussa ympäristössä. Asunnot ovat sekä yksittäisten suomalaisten että koko kansakunnan suurin varallisuuserä. Rakennusteollisuus, kiinteistöala ja alaan liittyvät palvelut työllistävät yli puoli miljoonaa suomalaista ollen Suomen suurin työllistäjä. Rakennetun ympäristön osuus kasvihuonepäästöistä ja energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Kiinteistöjen energiankäytön vähentämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kestävä rakentaminen säästää ympäristöä. (Lähde: Rakennusteollisuus RT)

Kysyntään vaikuttavat tekijät

Toimitila- ja asuntomarkkinan tilakysyntään vaikuttavia tekijöitä (lyhyt aikaväli):

  • yleinen talouden kehitys
  • työpaikkojen määrä
  • työttömyysaste
  • yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen
  • korkotaso

Toimitila- ja asuntomarkkinan tilakysyntään vaikuttavia tekijöitä (pitkä aikaväli):

  • tilatarpeiden muutokset
  • väestönkasvu
  • muuttoliike
  • kestävä kehitys