Sijoittajat

Investors House sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategiakauden 2020-2023 pääteemat

Investors House keskittyy luomaan omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa. Palvelut-segmentin osalta yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Kiinteistöt-segmentin osalta yhtiö suunnittelee asuntorakennuttamisen aloittamista osana muuttunutta markkina- ja toimintaympäristöä. Uuden strategiakauden keskeiset teemat ovat seuraavat:

Kumppanuus

Investors Housen strategiaa 2020-2023 kutsutaan Kiinteistökumppani-strategiaksi. Yhtiö luo ja ylläpitää kumppanuuksia voidakseen yhdistää osaamisia ja luoda omistaja-arvoa. Pitkäaikainen kumppanuus sellaisten tahojen kanssa, joiden osaaminen ja intressit täydentävät toisiaan, on yhtiölle strategisen tason asia. Investors House ja siihen liittyneet toimijat ovat toimineet menestyksekkäästi yli kymmenen vuoden ajan kiinteistö- ja kiinteistörahoitusalan eri sektoreilla rakentaen yhteistyötä eri kumppaniensa kanssa. Osaaminen ja kokemus yhteistyöstä muodostavat vahvan pohjan. Investors House toimii aktiivisesti sekä kiinteistösijoittamisen että -rahoittamisen koko arvoketjussa. Keskiössä on omistaja-arvon tuottaminen luomalla innovatiivisia kahden markkinan ratkaisuja.

Ennustettava ja vakaa tuottokehitys

Yhtiö tuottaa ennustettavaa ja vakaata tuottoa kehittämällä, omistamalla, vuokraamalla, tuotteistamalla ja myymällä huoneistoja, kiinteistöjä ja kiinteistöpohjaisia sijoitustuotteita sekä yksityisille että institutionaalisille asiakkaille.

Kustannustehokas ja yrittäjämäinen toimintamalli

Kustannustehokkuus ja yrittämäisyys ovat keskeisiä liiketoimintamallin ominaisuuksia. Niitä tukevat avainhenkilöiden omistajuus, koko henkilöstön kattava henkilöstörahasto sekä matala ja suoraviivainen organisaatio.

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa

Taloudelliset tavoitteet 2020-2023 korostavat omistaja-arvoa

 • Yhtiö allokoi jatkuvasti pääomaansa ja kohdentaa toimintojaan siten, että tuottojakauma muodostuu ennustettavista jatkuvista tuotoista (60-90 %) sekä tulosta lisäävistä hanketuotoista (10-40 %). Jatkuvat tuotot yhdessä vähintään 45 prosentin omavaraisuusasteen kanssa luovat yhtiölle ennustettavan ja vakaan pohjan.
 • Keskeisenä tavoitteena vuosina 2020-2023 on sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa jatkossakin osakekohtaisen osingon kasvun. Tavoite jatkaa yhtiön pitkään korostamaa omistaja-arvoon keskittynyttä tavoiteasetantaa.

Taloudelliset tavoitteet 2023

 • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
 • Vähintään 45 prosentin omavaraisuusaste

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Osakekohtainen osinko, euroa 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33
Omavaraisuusaste 61,0 % 53,4 % 47,5 % 55,2 % 58,0 % 60,0 % 63,4 %

Edellisen strategiakauden saavutukset

Pohja syyskuussa 2020 julkistetulle strategialle luotiin edellisellä strategiakaudella 2015-2019. Strategiakauden 2015-2019 keskeiset saavutukset olivat:

 • Yhtiö sai aktiivisen kokoamistyön tuloksena haltuunsa kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjun
 • Yhtiö oli Helsingin pörssin päälistan nopeimmin kasvanut yritys
 • Yhtiön rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos parani 20 vuosineljännestä peräkkäin
 • Yhtiö maksoi viimeiset viisi vuotta kasvavaa osakekohtaista osinkoa
 • Yhtiö onnistui tavoitteessaan tuottaa yli 10 prosentin vuotuista kokonaistuottoa neljänä vuotena viidestä

Investors Housen strategiapolku

2014

Kiinteistöyhtiön listaaminen pörssiin

 • SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt perustetaan vuonna 1988 ja listataan pörssiin vuonna 1989

2015-2019

Uusi suunta ja arvoketjun kokoaminen

 • Kiinteistöalan koko arvoketjussa toimivan sijoitusyhtiön kokoaminen
 • Tavoitteena absoluuttinen kasvu
 • Osakeanteja, yritysostoja ja kiinteistökauppoja

2020-

Omistaja-arvon kasvu

 • Kiinteistökumppani-strategia
 • Jatkuvasti kasvava osinko
 • Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisen kiinteistö- ja kiinteistörahoitusmarkkinoilla
 • Yhtiö on kumppani kiinteistö-, rakennus- ja rahoitusalan eri toimijoille sekä kunnille